Brook Preloader

Uw winkelwagen is leeg

Betere Beslissingen

Vijf stappen naar een betere beslissing

Veel beslissingen neem je als vanzelf. Maar niet alle. Soms kun je eindeloos blijven denken, twijfelend over welke keus de beste is.

Voor die gevallen heb ik een interessant experiment: voor in je eentje, met een vriend(in) of in je intervisiegroep. Het lost het wellicht niet meteen op, maar je creëert wel ruimte voor een beter besluit doordat je je vraagstuk vanuit vier verschillende perspectieven bekijkt.

betere beslissing nemen

Stap 1: Schrijf je vraagstuk op een papiertje
Wees precies in de formulering. Wat is het waar je een keus in moet maken? Wees precies in de tijd-dimensie. Is dit inderdaad de keuze die NU voor je ligt? Leg het briefje met dit vraagstuk voor je op de grond of op de tafel. Nu ga je vier keer letterlijk vanaf een andere hoek naar dit vraagstuk kijken. Na elk perspectief draai je je stoel een kwartslag.

Stap 2. Kijk vanuit het feitelijk oogpunt
Wat is concreet de situatie? Objectief beschouwd? Het helpt het in de derde persoon te beschrijven, zonder oordeel, aanname of interpretatie.

Stap 3: Kijk vanuit het oogpunt van gevoel
Welke emoties en fysieke gewaarwordingen krijg je in deze situatie?

Stap 4: Kijk nu analytisch
Wat is de grotere context? Welke patronen en verbanden zijn zichtbaar? Persoonlijke patronen waarlangs jij geneigd bent te handelen. Grotere verbanden waarin je zit. En ook: als je het minder persoonlijk maakt, welk algemeen menselijke vraagstukken zitten hierin?

Stap 5: Tot slot intuïtief en naar de toekomst kijkend
Welke mogelijkheden zitten hierin? Welke richtingen, welke kansen voor groei?

(Uit de seminar reeks Alchemie voor Coaches, nieuwe reeks start 9 september).

Mocht je de vijf stappen een keer gaan doen: ik ben benieuwd naar je ervaring!

Ik wens je een hele goede week.

Alchemie voor Coaches meer informatie

Wil je op de hoogte blijven?